/ Апликација /
50000 +
Случај за успех
20 +
Години на проектно искуство
5 um
Точност на откривање
2 um
Точност на способноста за обработка