/ Итен третман /
Исклучок за квалитет Ракување со стандардна книга
Оваа стандардна книга треба да им помогне на клиентите да ги решат и да се справат со проблемите побрзо и подобро кога ќе најдат проблеми со мувла или производ откако ќе ги добијат
калапот или финалниот производ, за да се избегнат загубите на клиентите и да се избегне влијание. производство на купувачи за намената.