/ Производ и услуга /
50000 +
Случај за успех
20 +
Години на проектно искуство
5 um
Точност на откривање
2 um
Точност на способноста за обработка
Нашите типови мувла се многу богати, не само постојните единечни матрици, напредок итн., туку и различните типови може да се прилагодат според потребите на клиентите.